Spoločenstvo vlastníkov bytov Probstnerova cesta 3